ח.מ.מ הנדסה ומדידות בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
072-3252622
 
 
מספר
מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תרשימים וכתבות

 

תרשימים

 
תכנית לצורך ערעור לארנונהתכנית לצורך ערעור לארנונה
תצ"ר - תכנית לצורכי רישוםתצ"ר - תכנית לצורכי רישום
תיקון רישום דירהתיקון רישום דירה
מפת חשוב שטח לצורך פינוי בינוימפת חשוב שטח לצורך פינוי בינוי
תשריט לרשום בניין משותף             תשריט לרשום בניין משותף
   מפה מצבית להיתר בניה בפורמט רשוי זמיןמפה מצבית להיתר בניה בפורמט רשוי זמין
 

כתבות